ALLES TELT Q [2018]

Rekenmethode voor groep 1 t/m 8. Alles Telt Q is de opvolger van Alles Telt. Leerkrachten kunnen zelf bepalen of de klas op papier of digitaal werkt. Dit kan elka jaar opnieuwe bekeken worden. Het kan ook per leerling verschillen.

De methode doet structureel aan niveaudifferentiatie in een lijn die alle leerlingen leidt naar rekenniveau 1s. Deze rekenmethode stelt geen lagere doelen voor risicoleerlingen, maar geeft de leerkracht ruimte en handvatten om hen meer tijd en begeleiding te geven. Er is veel aandacht voor herhaling en infoefening. Het instructiemoment is voor alle leerlingen, waarbij ze van en met elkaar leren. Na de instructie volgt een moment voor extra instructie, waarin ruimte is voor extra ondersteuning aan zwakkere en sterke leerlingen. De verwerking van de lesstof is op drie niveaus:

 • Basiswerkschrift, maatwerkschrift en pluswerkschrift op papier en digitaal, met de mogelijkheid om digitaal op individueel niveau te werken (vanaf 2020 adaptief).
 • In de verwerking staat een signaalopgave: een opgave van een opvolgend niveau die de leerling uitdaagt 
 • Met Dit kan ik al! halverwege ieder blok, zien de leerkracht en de leerlingen hoe het met de voortgang gaat. Leerlingen maken een opgave en geven zelf aan hoe ze de lesstof beheersen.

De lessen zijn als volgt ingedeeld:

 • Per blok 25 lessen en een evaluatiemoment.
 • Les 15 (eind week 3) formatieve toets Dit kan ik al!, als reflectie voor de leerling (zonder normering).
 • De zesde week bestaat uit de  toets en remediëring, herhaling en/of verrijking.
 • Twee momenten per lesweek automatiseren en memoriseren.
 • Een les met instructie, over één leerdoel. Deze les wordt afgewisseld met een les zelfstandige verwerking van dat rekendoel.
 • Bij oefenen en herhalen kunnen leerlingen de geleerde lesstof hernieuwd oefenen.

De materialen per groep bestaan uit:

 • Groep 1: Digibordsoftware en losse (spel)materialen.
 • Groep 2: Digibordsoftware, losse (spel)materialen en speelwerkschrift.
 • Groep 3: Basiswerkschrift en pluswerkschrift, per blok 10%-schrift , toetsschrift, antwoordenschrift, Q-schrift en verwerkingssoftware.
 • Groep 4 en 5: Maatwerkschrift, basiswerkschrift, pluswerkschrift, per blok 10%-schrift, antwoordenschrift, toetsschrift, Q-schrift en verwerkingssoftware.
 • Groep 6, 7 en 8: Maatwerkschrift (1F), basiswerkschrift (1S), pluswerkschrift (1S+), per blok 10%-schrift, Q-schrift, toetsschrift, verwerkingssoftware en antwoordenschrift

De 21e eeuwse vaardigheden als kritisch denken en computational thinking zitten verweven in de hele methode vanaf groep 1

Voorbeeldmaterialen zijn op de methodewebsite te bekijken.


Titel informatie
Uitgave

Amersfoort : ThiemeMeulenhoff, 2019-

Publicatiejaar

2019